MÜBERRA BÜLBÜL

Hakkında

İstanbul/Türkiye’de doğdu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim Bölümü’nden mezun oldu ve Grafik Tasarım alanında yüksek lisans yaptı. Doktorasını Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Bölümü ve İstanbul Arel Üniversitesi Grafik Tasarım alanında yapmaktadır. Bu dönemde iki kişisel resim sergisi açtı, birçok ulusal ve uluslararası karma sergiye katıldı, sempozyum ve atölye çalışmalarına katıldı. Halen İstanbul’da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak çalışmaktadır. Lise yıllarını çeşitli basın, reklam, grafik-web tasarımları yapmış ve resim çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

About

Born in Istanbul/Turkey, she graduated from the Painting Department of the Fine Arts Department at Marmara University and received her master’s degree in Graphic Design. She is doing her PhD in Yildiz Technical University, Institute of Social Sciences, Art and Design Department and Istanbul Arel University in Graphic Design. During this period, she opened two personal painting exhibitions, participated in many national and international group exhibitions and participated in symposiums and workshops. She is currently working as a lecturer at a private university in Istanbul and working as a Visual Arts Teacher at Ministry of Education. Since her high school years, she has made various press, advertising, graphic-web designs and continues her painting works actively.

Sanat Çalışmaları Hakkında

Sanatçı eserlerinde mitolojik karakterleri sembolik bir dil olarak kullanır. Geçmişten günümüze mitolojiler toplumdan topluma farklılık gösterse de, farklı kültür ve inançlarda da aynı şekilde devam etmektedir. Sanatçı geçmiş ve şimdiki zaman arasında bir bağlantı kurmuş ve eserlerinde çeşitli arketiplerle bu efsaneleri yerleştirmiştir. Birçok çalışmasında kolaj ve karma teknikle tuval çalışmaları yapmıştır. Son zamanlarda teknolojinin gelişimi ve yapay zekanın sanattaki önemi üzerine yazılar yazarak bu konuda çalışmalar yapmaktadır.

About Artworks

The artist uses mythological characters as a symbolic language in her works. Although myths from the past to the present day vary from society to society, they continue in the same way in different cultures and beliefs. The artist has established a connection between past and present and has placed these legends with various archetypes in her works. In her many works she has done canvas works with collage and mixed technique. Recently, she has been writing articles on the development of technology and the importance of artificial intelligence in art and producing works on this subject.

Share This