GÜRKAN UZUNKÖPRÜ

Hakkında

1970 Merzifon’da doğdu. 1993 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Seramik Ana Sanat Dalından mezun oldu. İnönü Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Araştırma Merkezi Seramik Atölyesi’nde Okutman olarak görev yaptı. 1997-2013 Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Seramik Programında Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. 2006 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Bölümü Resim-İş Ana Sanat Dalında Y.Lisans tamamladı. 2011-2013 Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda El Sanatları Bölüm Başkan V . görevini sürdürdü. 2013-2016 Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdür yrd. görevinde bulundu. Halen, Öğretim Görevlisi olarak görev yaptığı Seramik, Cam ve Çinicilik Program sorumlusu olarak görevini sürdürmektedir.
Ulusal ve Uluslararası sempozyumlarda düzenlenen jüri seçimli yarışma sergilerine ve kamu kurum ve kuruluşlarca düzenlenen karma sergilere katılmıştır. Kamu kurumlarında uyguladığı seramik duvar panoları ve 1 Kişisel sergisi bulunmaktadır.

About

He was born in 1970 Merzifon. 1993 Graduated from Gazi University, Gazi Education Faculty, Painting and works Teaching Department of Ceramics. He worked as an instructor at İnönü University Traditional Handicraft Research Center Ceramic Workshop. 1997-2013 He worked as an Instructor in Trakya University Edirne Technical Sciences Vocational School Ceramics Program. 2006 Completed his Master’s Degree in Painting Department of Trakya University, Institute of Social Sciences, Department of Fine Arts. 2011-2013 Edirne Technical Sciences Vocational School, Department Head of Handicrafts V. he continued his duty. 2013-2016 He worked as Deputy Director of Trakya University Martyr Painter Hasan Rıza Fine Arts Vocational School. He still continues to serve as a Ceramics and Glass design Program Responsible.

Sanat Çalışmaları Hakkında

Tarihsel bir geçmişi olan, günümüz görüş ve düşünce yapısına göre şekillenen seramik sanatı, insanoğlunun malzemenin olanakları kapsamında dönemsel üretimlerle birçok eser ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte seramik sanatı, sanatçının elde ettiği olgu, içsel ve ruhsal eser yorumlamasıyla birlikte bunların izleyici tarafından değerlendirilmeye sunulması kendine yön bulmaktadır.
Üretilen eserler, tarihsel süreç içindeki yaşam boyutunu farklı yüzey ve formlara, alternatif pişirim tekniklerini de katarak yaşam tüneline yolculuk hedeflenmektedir. Bu yolculukta sağa sola gidişler olsa da, yolculuğun götürdüğü yere ulaşmak hedeftir. Bu hedef bir yer değildir. O yer sanatçıyla izleyicinin birleştiği yer veya ortak düşünce yeridir. Sanatçı, yaratım sürecini empoze etmeden izleyiciyle paylaşır. Önemli olan İfadenin kuvveti ve estetik değeridir. Resimsel anlatımlar sanatçının ifade aracı olarak kullanılmıştır.

About Artworks

Ceramic art, which has a historical past and is shaped according to today’s view and mentality, has produced many works with periodic productions within the scope of the possibilities of the material. In this process, the ceramic art, the phenomenon that the artist has acquired, the interpretation of the inner and spiritual work and the presentation of these for the evaluation by the audience find its way.
It is aimed to travel to the living tunnel by adding the life dimension of the works produced in the historical process to different surfaces and forms, and alternative firing techniques. Although there are going left and right on this journey, Getting where the journey takes is the goal. This is not a destination place. That place is the place where the artist and the audience meet or the place of common thought. The artist shares the creation process with the audience without imposing. What matters is the strength and aesthetic value of the expression. Pictorial expressions were used as a means of expression by the artist.

Share This