FİGEN GİRGİN

Hakkında

1984 yılında Edirne’de doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Edirne’de tamamladıktan sonra, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalından mezun oldu. Ardından 2009 yılında Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Resim-İş Eğitimi Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini; 2015 yılında ise Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Blim Dalında doktora eğitimini tamamladı. Halen Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

About

She was born in Edirne in 1984. After completion of his elementary, middle and high school education in Edirne. Then, she obtained her BSc in Art and Crafts Teacher Education from Trakya University (Turkey) in 2009. She obtained her phD in Education Sciences Institute from Marmara University in 2015. She research interests include art education, centemporary art, painting art, reproduction, recreating

Sanat Çalışmaları Hakkında

Figüratif ağırlıkta çalışan sanatçı, resimlerinde çoğunlukla ailesinden kişileri ya da arkadaşlarını kullanır. İçsel durumlar, hüzün, kayıp, ölüm, uyku, ayrılık, evlilik, ilişkiler, ben gibi kavramları bazen renkler bazen eşyalar bazen ise figür mekan ve eşyalar (sembolik anlamlara sahip) üzerinden sorgular. Girgin, özellikle ayrılık, yokluk konularında ve daha hüzünlü bir atmosfer yaratmak istediğinde mavi renge yönelir. Sıklıkla resimlerinde yer verdiği lavanta ve mandalina kokuya göndermede bulunan ve insanı ya da birini hatırlatıcı varlığıyla resimlerinde yer alır. Resimlerinde sıklıkla yer verdiği diğer bir öğe ise karahindibadır ve sembolik bir anlama sahiptir. Karahindiba, tohumlarını uçurup farklı yerlere bırakarak doğadaki döngüsünü sürdürür. İnsan da farklı mekân, yer ve insanlar üzerinde bıraktığı izler ile bir yaşam sürer. Bu da insanın döngüsünün yaşamın sona ermesiyle fiziksel olarak olmasa da yaşattığı hissiyatlarla devam ettiğine dair bir anlama sahiptir.

About Artworks

The artist, who works with figurative, mostly uses family members or friends in her paintings. She handles concepts such as inner states, sadness, loss, death, sleep, separation, marriage, relationships, and self, sometimes through colors, sometimes things, and sometimes figures, spaces and things (with symbolic meanings). Girgin turns to blue when it comes to matters of separation, absence and when she wants to create a more sad atmosphere. Often, the lavender and mandarine in her paintings refer to the smell and take place in her paintings with the presence of a reminder of a person or someone. Another element that she frequently uses in her paintings is dandelion and has a symbolic meaning. Dandelion continues its cycle in nature by flying its seeds and leaving them in different places. Human beings also lead a life with the marks left on different places, places and people. This has the implication that the human cycle continues with the end of life, not physically, but with the feelings it brings about.

Share This