FERHAT KABAKAŞ

Hakkında

1984 Malatya’da doğdu. 2001 – 2004 Açık öğretim lisesinde mezun oldu. 2008 Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümünü kazandı. 2008 – 2009 Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin, Doç. Nurcan Perdahcı, Doç.Dr. Deniz Bayav,Yrd. Doç. Dr. Ruhken Aslan, Dr. Deniz Gökduman’dan Resim ve Desen Atölyelerinde çalıştı. Sanat Tarihi derslerini Doç. Nurcan Perdahcı’da aldı. Dr. Deniz Gökduman’dan Fotoğraf Atölyelerinde çalıştı. Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin, Doç. Nurcan Perdahcı, Doç.Dr. Deniz Bayav, Yrd. Doç. Dr. Ruken Aslan Perspektif ve Temel Sanat ve Atölyesinde çalıştı.  2009 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümünü kazandı. 2009 -2012 Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dinçeli, Öğr. Gör İsmail Çorbacı, Resim ve Desen Atölyelerinde Çalıştı. Sanat Tarihi derslerini Öğr. Gör. Şerife Bilgi de aldı. Öğr.Gör.Dr. Lale Okyay Aslan Grafik ve Baskı Resim Atölyelerinde çalıştı. Öğr. Gör. Enis Şensever Pesent Doğan’ın Perspektif ve Temel Sanat ve Atölyesinde çalıştı. 2012 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim iş Öğretmenliği Bölümünü mezun oldu. 2012 – 2015 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarım Görsel İletişim Bölümünde Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin, Doç. Nurcan Perdahcı, Atölyelerinde çalıştı. Prof. Dr. Lütfiye Bozdağ, Öğr. Gör. Fırat Arapoğlu’dan Sanat Tarihi dersleri aldı. Yrd. Doç. Salih Denli, Yrd. Doç. Ali Kılıç, Yrd. Doç. Serdar Yilmaz Ser’den Grafik Tasarım dersleri aldı. 2015 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarım Görsel İletişim Bölümünde Yüksek Lisans tezini 2015 Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin Danışmanlığında mezun oldu.

About

He was born in 1984 in Malatya. 2001 – 2004 graduated from open education high school. 2008 Won Trakya University Faculty of Fine Arts Department. 2008 – 2009 Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin, Assoc. Nurcan Perdahcı, Assoc. Deniz Bayav, Asst. Assoc. Dr. Ruhken Aslan, Dr. He worked in Painting and Pattern Workshops from Deniz Gökduman. Art History lessons by Assoc. Nurcan Perdahcı also bought it. Dr. He worked in Photography Workshops from Deniz Gökduman. Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin, Assoc. Nurcan Perdahcı, Assoc. Deniz Bayav, Asst. Assoc. Dr. Ruken Aslan worked in Perspective and Basic Art and Workshop. In 2009, he won Trakya University Education Faculty Painting Teaching Department. 2009 -2012 Asst. Assoc. Dr. İbrahim Dinçeli, Inst. Gör İsmail Çorbacı Worked in Painting and Drawing Workshops. Lecturer Art History lessons. See. Şerife Bilgi also received. Lecturer Dr. Lale Okyay Aslan worked in Graphics and Printmaking Workshops. Lecturer See. Enis Şensever worked in Pesent Doğan’s Perspective and Basic Art and Workshop. She graduated from Trakya University, Faculty of Education, Department of Painting and Teaching. 2012 – 2015 Istanbul Kemerburgaz University Social Sciences Institute Graphic Design Visual Communication Department. Dr. Bünyamin Özgültekin, Assoc. Nurcan Perdahcı worked in their workshops. Prof. Dr. Lütfiye Bozdağ, Lect. See. He took Art History lessons from Fırat Arapoğlu. Asst. Assoc. Salih Denli, Asst. Assoc. Ali Kılıç, Asst. Assoc. He took Graphic Design lessons from Serdar Yilmaz Ser. In 2015, she completed her master’s thesis at Istanbul Kemerburgaz University Social Sciences Institute Graphic Design Visual Communication Department. Dr. He graduated under the Consultancy of Bünyamin Özgültekin.

Sanat Çalışmaları Hakkında

About Artworks

Share This