FATMANUR SAVRUK

Hakkında

Fatmanur Savruk, 1997’de Edirne’de doğdu. 2015 yılında Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümünden mezun oldu. Daha sonra 2015-2019 yılları arasında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Resim-İş Öğretmenliği öğrenimi gördü. 2018-2019 yılları arasında Edirne-Meriç Halk Eğitim Merkezi’nde resim öğretmeni olarak görev yaptı. 2019’da Trakya Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği alanında yüksek lisans yapmaya başladı. Çeşitli karma sergilerde yer aldı. Resim ve özgün baskı alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

About

Fatmanur Savruk was born in Edirne in 1997. In 2015, he graduated from Edirne Hasan Rıza Fine Arts High School painting department. Later, she studied Art Teaching at Trakya University Faculty of Education between 2015-2019. She worked as an art teacher in Edirne-Meriç Public Education Center between 2018-2019. In 2019, Trakya University started to do a master’s degree in Art Teaching. He took part in various group exhibitions. She continues to work in the fields of painting and original printing.

Sanat Çalışmaları Hakkında

Genellikle kadın portreleri resmeden sanatçı çalışmalarında doğadan ilham almıştır. Etkilendiği portreler ile doğal formları harmanlayarak yeni düzenlemeler yaratmıştır. Eserlerindeki dişi formu doğanın bereketini ve hayatın kaynağını temsil etmektedir. Kimi zaman eserlerinde kullandığı taç imgesi ile portrelerine ruhani bir kutsallık katar. Daire formu ile çerçevelenen resimlerde bu form kimi zaman da saydam bir görüntüyle sunulmuştur. Doğal renkleri tercih ederken ışıktan ve ışığın yansımalarından faydalanır.

About Artworks

The artist, who usually depicts female portraits, is inspired by nature in his works. She created new arrangements by blending the portraits she was impressed with with natural forms. The female form in her works represents the fertility of nature and the source of life. Sometimes she adds a spiritual holiness to her portraits with the image of the crown he uses in his works. In pictures framed with a circle form, this form is sometimes presented with a transparent image. It benefits from light and reflections of light while choosing natural colors.

Share This