TANSEL MOUMIN OGLOU

Hakkında

Yunanistan doğumlu olan Tansel Moumin Oglou eğitimini Üniversiteye kadar Yunanistanda gördü. Üniversite eğitimine Türkiye’de başlamaya karar verdi. Resme olan ilgisinden dolayı 2015 yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Resim-iş öğretmenliği bölümüne girdi. 2019 yılında mezun oldu. Mezun olduktan hemen sonra aynı üniversitede Yüksek Lisans eğitimine başladı.

About

Tansel Moumin Oglou was born in Greece and studied in Greece until University. She decided to start her university education in Turkey. Due to his interest in painting, she entered the Painting Teaching Department at Trakya University Faculty of Education in 2015. She graduated in 2019. Immediately after graduation, she started his master’s degree education at the same university.

Sanat Çalışmaları Hakkında

Sanatçı tuval üzerine uyguladığı yağlı boya çalışmalarında portre\figür çalışmalarına ağırlık vermiş ve durağan formları tercih etmiştir , ışık-gölge üzerine oluşturduğu kompozisyon çalışmaları yapmış, ve bunu yansıtmaya özen göstermiştir, renk kullanımı olarak sıcak tonları tercih ederek dramatik bir hava yansıtmayı amaçlamıştır. eserlerinin bazılarında ikinci bir yansıma figürünede yer vererek yaptığı çalışmaları içsel düşünceleri ve duyguları belirtme amacı gütmektedir, ağırlıklı olarak turuncu tonlarını kullanmıştır. Sanatçı çalışmalarında sulu boya, baskı gibi farklı resim tekniklerinede yer vermiştir.

About Artworks

The artist focused on portrait / figure works in his oil paintings on canvas and preferred static forms, made composition works on light and shadow, and took care to reflect this, aiming to reflect a dramatic atmosphere by choosing warm tones as the use of color. In some of his works, he included a second reflection figure and his works aimed at expressing inner thoughts and feelings, he mainly used orange tones. The artist has included different painting techniques such as watercolor and printing in his works.

Share This