CEREN BAYKAN

Hakkında

1979’da İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1999’da Ege Üniversitesi BMYO, Restorasyon Konservasyon Bölümü’nden; 2004’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nden mezun oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik ve Cam Tasarımı Programı’ndaki yüksek lisansını 2010’da tamamladı. 2005-2008 yıllarında MSGSÜ’de araştırma görevlisi; 2009-2013 yılları arasında TÜ ETBMYO Mimari Restorasyon Programı’nda öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2013 yılından bu yana TÜ ŞRHRGSMYO Mimari Restorasyon Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2008 yılından itibaren halen katılmakta olduğu Nif Dağı Kazısı dışında, Allianoi (1998-2006) ve Edirne Sarayı (2005) kazıları ile çeşitli koruma onarım projelerinde görev almıştır. Eğitim alanı dışında çeşitli sanat dallarıyla ilgilenmekte; çizim ve çakıl taşı, mozaik, heykel çalışmaları bulunmaktadır.

About

He was born in 1979 in Izmir. He completed his primary, secondary and high school education in Izmir. In 1999, from Ege University BMYO, Restoration Conservation Department; In 2004, he graduated from Istanbul University Faculty of Letters, Department of Conservation and Restoration of Portable Cultural Property. He completed his master’s degree in Mimar Sinan Fine Arts University Institute of Social Sciences Ceramic and Glass Design Program in 2010. Research assistant at MSGSÜ in 2005-2008; He worked as a lecturer in TÜ ETBMYO Architectural Restoration Program between 2009-2013. He has been working as a lecturer in TÜ ŞRHRGSMYO Architectural Restoration Program since 2013. Apart from the Nif Mountain Excavation, which he is still participating since 2008, he has been involved in the excavations of Allianoi (1998-2006) and Edirne Palace (2005) and various conservation and repair projects. Apart from education, he is interested in various branches of art; There are drawing and pebble stone, mosaic, sculpture works.

Sanat Çalışmaları Hakkında

About Artworks

Share This