AYBÜKE KINALI

Hakkında

1978’de Edirne’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Edirne’de tamamladı. Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Takı Teknolojisi bölümünden 1998’de mezun oldu. 1998-2002 yılları arasında Ücretli öğretmenlik ve takı üretimiyle, satışı üzerine çalıştı. 2005 yılında Mersin üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 2005-2011 yılları arasında Mersin Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu’nda ücretli Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2007 yılında başladığı Mersin Üniversitesi GSF Heykel Ana Sanat dalındaki Yüksek Lisans çalışmasını 2011 yılında tamamladı. 2012-2013 eğitim öğretim döneminde Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. 2013 yılından buyana Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Halen çeşitli akademik çalışmaların yanında, yurtiçi, yurtdışı olmak üzere, karma ve kişisel sergilere katılmaktadır.

About

Aybike KINALI, was born in Edirne in 1978. Dumlupinar University in 1998 She graduated from the Applied Jewelry Technology section. Paid teacher between 1998-2002, she worked on the production and sale of jewelry. In 2005, Mersin University of Technology and Design Jewelry She graduated from high school. Mersin University of Technology and Design Jewelry between the years 2005-2011 he worked as a lecturer in the School paid. Mersin University Faculty of Fine Arts in Sculpture majors began in 2007. In 2011 completed her graduate studies. Martyrs in 2012. Trakya University Vocational School of Fine Arts artist Hasan Rıza Jewellery and Jewellery Design Instructor still continues to serve as the start of the program. Since 2005. In addition to academic studies, national, joined the international group and solo exhibitions, including a total of 20.

Sanat Çalışmaları Hakkında

Takı ile olan ilişkim zaman içinde çeşitli süreçlerden geçti. Bu değişimde sabit olan her zaman kişisel farkındalığım ve kültürel öz değerlere odaklanmam oldu. Takıya dair form ve biçim geliştirmemde en önemli etken ise teknik özellikler, malzemenin dili, araştırmalarım ve tezgahımın verdiği imkanlardı. Bir tasarımda, kişisel deneyimimin yanı sıra, önem verdiğim noktalardan biriside, izleyiciyinin duygusal ve entelektüel olarak nasıl etkilediğidir.  Takı’nın bir kimlik olduğu  düşüncesi temelde sembolizm ve metafora dayanan kişisel bir görsel hafıza geliştirmeme sebep oldu, bu da çalışmalarıma yansıdı.

About Artworks

My relationship with jewelry has gone through various processes over time. The constant in this change has always been my personal awareness and focus on cultural core values. The most important factor in developing the form and form of jewelry was the technical features, the language of the material, my researches and the possibilities provided by my machine. In a design, besides my personal experience, one of the points I care about is how it affects the audience emotionally and intellectually. The idea that jewelry is an identity led me to develop a personal visual memory based mainly on symbolism and metaphor, which was reflected in my work.

Share This