GÖRKEM UTKU ALPARSLAN

Hakkında

1989 yılında Çorlu’da doğdu. 2011 Yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı’ndan, 2015 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim – İş Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan, 2018 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim – İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı’ndan mezun oldu. 2014 yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2018 yılından beri Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim – İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. İki kişisel ve çeşitli karma sergide eserleri sergilenmiştir. Ayrıca resim eğitimi ve sanat felsefesi üzerine çeşitli dergilerde makaleler yazmıştır.

About

He was born in Çorlu in 1989. He graduated from Trakya University, Faculty of Education, Department of Painting Education in 2011, from Marmara University Institute of Educational Sciences, Department of Painting Education with Thesis in 2015, and from Marmara University Institute of Educational Sciences, Department of Painting Education in 2018. In 2014, he started to work as a research assistant in Pamukkale University Faculty of Education, Department of Painting Education. Since 2018, he has been working as a Faculty Member at Pamukkale University, Faculty of Education, Department of Painting Education. His works have been exhibited in two personal and various group exhibitions. He has also written articles on painting education and art philosophy in various magazines.

Sanat Çalışmaları Hakkında

Ressamın resim anlayışı “gördüğünü çizmek” temellidir.

About Artworks

The painter’s understanding of painting is based on “drawing what he sees”.

Share This